Nico pomaga przy sprzątaniu po imprezie i wypytuje Lisę o Selmę. Gdy rozmawiają o znajomości języków obcych, podchodzi do nich Sebastian z tabletem: są wiadomości o Yarze.

Języki

Tutuj nauczysz się: 

  • nazw krajów
  • nazw języków
  • sformułowania „hier spricht man“