Odmiana przymiotnika (1)

Nico stoi z założonymi rękami w kuchni.
null DW

Użycie przymiotników

Przymiotniki opisują istoty żywe, przedmioty bądź sytuacje. Ich forma nie ulega zmianie, jeśli stoją za rzeczownikiem czy zaimkiem osobowym, które opisują (a także, jeśli stoją na początku zdania, bezpośrednio przed odmienionym czasownikiem):

Nicos T-Shirt ist rot. (Lub: Rot ist Nicos T-Shirt.)

Przymiotnik może również stać bezpośrednio przed rzeczownikiem, który opisuje. Wówczas końcówka przymiotnika ulega zmianie i dopasowuje się do następującego po nim rzeczownika:

Nico trägt ein rotes T-Shirt.

Tę zmianę przymiotnika nazywamy deklinacją przymiotnika. Rozróżniamy trzy różne deklinacje przymiotnika. To, która deklinacja zostanie zastosowana, zależy od tego, jaki rodzajnik stoi przed rzeczownikiem – nieokreślony, określony lub żaden.

 

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

Przymiotnik znajduje się między rodzajnikiem i rzeczownikiem:

Rodzajnik Przymiotnik Rzeczownik
ein rotes T-Shirt

 

W mianowniku i bierniku przymiotnik przyjmuje końcówki rodzajnika określonego:

Graficzne przedstawienie omawianych zagadnień gramatycznych.
null DW
Mianownik  

der Pullover:

ein roter Pullover

die Hose:

eine rote Hose

das T-Shirt:

ein rotes T-Shirt

die Turnschuhe: rote Turnschuhe

 

W bierniku zmienia się rodzajnik męski, a tym samym końcówka przymiotnika. Pozostałe formy nie ulegają zmianie.

Biernik  

den Pullover:

einen roten Pullover

die Hose:

eine rote Hose

das T-Shirt:

ein rotes T-Shirt

die Turnschuhe: rote Turnschuhe

 

Nico, du brauchst einen neuen Pullover, eine neue Hose, ein neues T-Shirt und neue Turnschuhe!

 

Wyjątki:

Przymiotniki, które kończą się na -el lub -er, przeważnie tracą e przed końcówką:
dunkel: Nico trägt einen dunklen Pullover.
teu
er: Der teure Pullover ist schön.

Nieliczne przymiotniki (super, extra i niektóre przymiotniki określające kolor) pozostają nieodmienne:
super: Das ist ein super Film.
extra: Möchtest du einen extra Teller für den Salat?

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

das Adjektiv: Przymiotniki to części mowy, którymi opisuje się istoty żywe, przedmioty lub sytuacje.