Przyimki miejsca: in, auf

Wo kauft Inge ein?        

Na pytanie Wo …? często odpowiadamy, stosując przyimek zmienny + celownik.

Inge kauft

im Supermarkt

auf dem Markt

ein.
Inge kauft

in der Metzgerei

in der Bäckerei
ein.
Inge kauft im Obstgeschäft ein.