Nico umówił się z Lisą w „Marku“. W restauracji Maksa i Tarka wiele się dzieje, ale Lisy ni widu, ni słychu. Czas mija, a Nico czeka. Co się stało?

Rozumienie godziny i daty

Tutaj nauczysz się:

  •  podawać godzinę w sposób nieformalny i formalny
  •  określać godzinę i datę