achthundert

osiemset

osiemset siedemdziesiąt osiem

der Dialog, die Dialoge

dialog, rozmowa

dreihundert

trzysta

trzysta dwadzieścia trzy

sto jeden

eintausend

tysiąc

fünfhundert

pięćset

pięćset czterdzieści pięć

etwas kosten
kostet, kostete, hat gekostet

kosztować coś

neunhundert

dziewięćset

dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć

wuj, wujek, stryj, stryjek

die Passnummer, die Passnummern
Kurzform von: Reisepassnummer

numer paszportu

die Reisepassnummer, die Reisepassnummern
Kurzform: die Passnummer, die Passnummern

numer paszportu

sechshundert

sześćset

sześćset pięćdziesiąt sześć

siebenhundert

siedemset

siedemset sześćdziesiąt siedem

vierhundert

czterysta

czterysta trzydzieści cztery

dlaczego

Jaki jest pana/pani/państwa numer?  

Jaki jest twój numer?

Jaki jest twój adres?

Jaki jest pana/pani/państwa adres?

miejsce zamieszkania

zweihundert

dwieście

dwieście dwanaście