Budowa zdania: podmiot

Większość niemieckich zdań oznajmujących zawiera przynajmniej jeden odmieniony czasownik i jeden podmiot. Podmiotem jest istota żywa, przedmiot bądź fakt czy zjawisko, do których odnosi się odmieniony czasownik. Podmiot jest aktywny w zdaniu albo znajduje się w centrum zainteresowania. Inna nazwa podmiotu w języku niemieckim to Satzgegenstand. Podmiotem z reguły jest rzeczownik, grupa rzeczowników lub zaimek osobowy:

Przykład z rzeczownikiem zbiorowym „die Pizza” w funkcji podmiotu: „Die Pizza ist gut”.Przykład z rzeczownikiem „Nico” w funkcji podmiotu: „Nico lernt Deutsch”.Przykład z zaimkiem osobowym „ich” w funkcji podmiotu: „Ich war schon mal in Spanien.
null DW

Jeśli podmiotem jest rzeczownik z rodzajnikiem, rodzajnik ma jedną z następujących form:

Rodzaj męski der/ein
Rodzaj żeński die/eine
Rodzaj nijaki das/ein
Liczba mnoga die/-

 

Formę tę nazywamy mianownikiem (Nominativ).

Podmiot odpowiada na pytania Wer? lub Was? (wer odnosi się do osób, a was do wszystkiego oprócz ludzi, np. zwierząt lub przedmiotów) i określa formę odmienianego czasownika.

 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

das Subjekt: Podmiotem jest istota żywa, przedmiot bądź fakt czy zjawisko, które są aktywne w zdaniu albo znajdują się w centrum zainteresowania. Najczęściej jest to rzeczownik lub zaimek.

Rzeczownik może mieć w zdaniu różne funkcje. Może na przykład stanowić podmiot lub dopełnienie. Zależnie od tego, jaką funkcję pełni, jego forma może się zmieniać. Najłatwiej rozpoznać tę zmianę po formie rodzajnika. W języku niemieckim wyróżnia się cztery różne kategorie czy formy, które nazywamy Fälle lub Kasus (przypadki).

Jednym z przypadków jest mianownik.

der Nominativ: Podmiot zawsze stoi w mianowniku. Rodzajniki mają różne formy: der/ein, die/eine, das/ein, die/-.