Czasowniki modalne: sollen (1)

Znasz już czasowniki modalne müssen, können, wollen i möchten. Teraz poznasz kolejny – sollen. Czasownik ten, podobnie jak pozostałe czasowniki modalne, odnosi się z reguły do drugiego czasownika w zdaniu – czasownika właściwego.

Za pomocą sollen najczęściej przekazujemy czyjeś polecenie, żądanie czy prośbę.

 

Matka Nica mówi: Nico, räum dein Zimmer auf!

Nico jednak nie ma ochoty na sprzątanie i nie podejmuje żadnego dzialania. Wtedy jego brat mówi: Nico, hast du nicht gehört? Du sollst dein Zimmer aufräumen!

 

Odmiana czasownika

W przeciwieństwie do innych czasowników modalnych w odmianie czasownika sollen nie zmienia się samogłoska rdzeniowa. 1. i 3. osoba liczby pojedynczej są takie same.

Liczba pojedyncza:  
1. osoba ich soll
2. osoba du sollst
3. osoba er/sie/es/man soll
Liczba mnoga  
1. osoba wir sollen
2. osoba ihr sollt
3. osoba sie  sollen
Formalnie Sie sollen

 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

das Modalverb: Czasowniki modalne odnoszą się do drugiego czasownika i go dookreślają. Wskazują na przykład, czy istnieje możliwość lub konieczność jakiejś czynności. W zdaniu w czasie teraźniejszym odmienia się tylko czasownik modalny, zaś drugi czasownik stoi w bezokoliczniku.