gehen + bezokolicznik

Gehst du gerne schwimmen? – Ja, ich gehe gerne schwimmen.

Jeśli chcemy wyrazić, że opuszczamy jakieś miejsce, by zrobić coś gdzie indziej, łączymy wówczas czasami czasownik gehen z innym czasownikiem. Istnieje szereg stałych połączeń czasownikowych, które tworzone są według poniższego wzoru: 

arbeiten gehen
einkaufen gehen
spazieren gehen
angeln gehen
schwimmen gehen
schlafen gehen

W podanych niżej zdaniach czasownik gehen występuje w formie odmienionej. Drugi czasownik w formie bezokolicznika znajduje się na końcu zdania.

Ich

gehe

morgen arbeiten.

Inge

geht

im Park spazieren.
Wir gehen gerne angeln.