Terminy, terminy, terminy! Max i Tarek planują tydzień, ponieważ ktoś zawsze musi być na miejscu, by pilnować interesu. Dzwoni telefon. Kto to jest?

Ustalanie terminu spotkania

Tutaj nauczysz się:

  • umawiać się
  • określać datę po niemiecku
  • nazywać miesiące po niemiecku