Nico rozgląda się wokół, chłonąc nowe obrazy i słowa. Kiedy opuszcza lotnisko, ponownie spotyka Emmę. I nagle zauważa, że nie ma torby.

Pierwsze słowa po niemiecku

Tutaj nauczysz się:

  • pierwszych słów po niemiecku
  • rozumienia pierwszych dłuższych tekstów