Nieformalnie i formalnie (1)

Zwroty nieformalne

Sarah i Tom obejmują się na powitanie.
null DW

Hey, Lena!Hallo, Opa!

Hallo, Sarah!Hi, Tom!

  • Zwrotów nieformalnych używamy w kontaktach z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, często też kolegami i koleżankami z pracy.
  • Do przyjaciół, znajomych i członków rodziny zwracamy się po imieniu.
  • Dzieci zwracają się do rodziców zazwyczaj Mama i Papa, a do dziadków Oma i Opa.

 

Zwroty formalne

Pani Kamp i pan Müller witają się formalnie przez podanie ręki.
null DW

Guten Tag, Frau Kamp! – Guten Tag!

Guten Morgen, Herr Müller! Guten Morgen, Frau Schneider!

  • Zwrotów formalnych używamy w kontaktach z nieznajomymi dorosłymi, w sytuacjach zawodowych, w urzędach, a także robiąc zakupy. 
  • W sytuacjach formalnych używamy zwrotów grzecznościowych przed nazwiskiem: Herr – zwracając się do mężczyzny, Frau – do kobiety.
  • Jeśli nie jesteśmy pewni, czy zwracać się formalnie bądź nieformalnie, zawsze wybieramy zwrot formalny.
Guten Morgen! Powitanie rano, mniej więcej do 11
Guten Tag! Powitanie w ciągu dnia, mniej więcej od 11 do 18
Guten Abend! Powitanie wieczorem, mniej więcej od 18

 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

informell: Zwrotów nieformalnych używamy w rozmowach z rodziną i przyjaciółmi.

formell: Zwrotów formalnych używamy w oficjalnych sytuacjach.