Przyimki czasu: an

Wann sieht Emma fern? –  Am Freitag.

Jeśli chcesz podać informację o tym, jakiego dnia coś robisz, stosujesz przyimek an razem z rodzajnikiem dem, które łączą się w am.

Przysłówek i okolicznik wyrażony przysłówkiem zajmuje w zdaniu względnie dowolną pozycję.

Określenie czasu z przyimkiem am znajduje się często na pierwszym miejscu w zdaniu albo bezpośrednio po podmiocie i odmienionym czasowniku.

Am Freitag sieht Emma fern.

Emma sieht am Freitag fern.

Manchmal sieht Emma am Freitag fern.