Przyimki: mit

Wie kommst du zur Arbeit? – Ich fahre mit dem Fahrrad.

Przyimek mit często określa przedmiot, za pomocą którego coś jest wykonywane, bądź sposób wykonywania czynności. Stosujemy go również, gdy podajemy środek lokomocji. Przyimek mit zawsze łączy się z celownikiem.

Rodzaj męski: der Bus, der Zug
Ich fahre mit dem Bus.
Ich fahre mit dem Zug.

Rodzaj żeński: die U-Bahn, die Buslinie
Ich fahre mit der U-Bahn.
Ich fahre mit der Buslinie 11.

Rodzaj nijaki: das Auto, das Fahrrad
Ich fahre mit dem Auto.
Ich fahre mit dem Fahrrad.

Liczba mnoga: die Buslinien
Ich fahre mit den Buslinien 9 und 16.