Pytania otwarte

Pytania W

Pytania otwarte, tzw. pytania W, stawia się po to, by uzyskać od rozmówcy określone informacje. Na takie pytania nie można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Na pierwszym miejscu w pytaniach W stoi wyraz zaczynający się na literę w – stąd ich nazwa. Na przykład:

Woher …?

Wo …?

Wie …?

 

Zaimek pytający Odmieniony czasownik Podmiot
Wie heißt du?
Wie heißen Sie?
Woher kommst du?
Woher kommen Sie?
Wo wohnst du?
Wo wohnen Sie?

 

Pojącia gramatyczne w języku niemieckim:

die W-Frage: Pytania W są pytaniami otwartymi, na które nie da się odpowiedzieć „tak“ lub „nie“. Nazywa się je także Ergänzungsfragen. Na początku pytania W znajduje się zaimek pytający, który zazwyczaj zaczyna się na literę w.