w kawałku

Czy coś jeszcze oprócz tego?

To wszystko.

Razem to będzie... (przy płaceniu)

Czy życzy sobie pan/pani jeszcze czegoś? Czy życzą sobie państwo jeszcze czegoś? 

Poproszę…, Chciałbym/chciałabym…

etwas schneiden
schneidet, schnitt, hat geschnitten
etwas schneiden

kroić coś

(sich) sicher sein
ist, war, ist gewesen

być pewnym

die Tüte, die Tüten

plastikowa/papierowa torba na zakupy

etwas/jemanden vergessen
vergisst, vergaß, hat vergessen

zapominać czegoś, coś/kogoś, o czymś/o kimś

Czego sobie pan/pani życzy? Czego państwo sobie życzą?

Co mogę dla pana/pani/państwa zrobić?

etwas zurück|bekommen
bekommt zurück, bekam zurück, hat zurückbekommen

dostać coś z powrotem; tutaj: dostać resztę