antworten
antwortet, antwortete, hat geantwortet

odpowiadać

trzykrotnie

fragen
fragt, fragte, hat gefragt

pytać

das Fundbüro, die Fundbüros

biuro rzeczy znalezionych

das Handy, die Handys

komórka, telefon komórkowy

(etwas) hören
hört, hörte, hat gehört
(etwas) hören

słuchać (czegoś) 

Ich bin 23 Jahre alt.
Kurzform: Ich bin 23.

Mam dwadzieścia trzy lata.

zero

mit jemandem sprechen
spricht, sprach, hat gesprochen

rozmawiać z kimś

Mój numer telefonu to…

Jaki jest twój numer telefonu?

Jaki jest pana/pani/państwa numer telefonu?

etwas verlieren
verliert, verlor, hat verloren

zgubić coś

wichtig
wichtiger, am wichtigsten

ważny, ważne

Ile masz lat?

Ile ma pan/pani lat? Ile państwo mają lat?

dwukrotnie