Zaimki osobowe: biernik

Zaimki osobowe w bierniku

Wo ist der Schlüssel von Yaras Geschäft? – Er ist bei Max und Tarek.

Haben Max und Tarek den Schlüssel von Yaras Geschäft? – Ja, sie haben ihn.

 

Każdy rzeczownik możemy zastąpić zaimkiem osobowym. Zaimki osobowe mogą reprezentować istoty żywe, przedmioty bądź stany rzeczy. Każdy zaimek osobowy występuje nie tylko w mianowniku, lecz także we wszystkich innych przypadkach. Jeśli na przykład zaimek osobowy stoi po przyimku lub czasowniku, który wymaga biernika, również ma formę biernika.

Większość zaimków osobowych posiada w bierniku inną formę niż w mianowniku, ale niektóre nie ulegają zmianie.

Mianownik Biernik
ich mich
du dich
er ihn
sie sie
es es
wir uns
ihr euch
sie sie
Sie Sie