Zaimki osobowe: ich, du

Nico patrzy w obiektyw i pokazuje na siebie.
null DW

Hallo, ich heiße Nico. Und wie heißt du? – Ich heiße Emma.

Liczba pojedyncza 1. osoba ich heiße

 

Nico i Emma patrzą na siebie, Nico wskazuje na Emmę.
null DW

Hallo, ich heiße Nico. Und wie heißt du? – Ich heiße Emma.

Liczba pojedyncza 2. osoba du heißt

 

Przykład: „Hallo, ich heiße Nico. Und wie heißt du? –  Ich heiße Emma”.