Przyszedł pan Brunner, dziadek Emmy, by odebrać dziewczynkę. Ma dobre wieści: wie, gdzie jest sklep ciotki Yary! Nico i Lisa chcą natychmiast tam pójść. Pan Brunner opisuje im drogę. 

Opisywanie drogi

Tutaj nauczysz się:

  • pytać o drogę
  • opisywać drogę