Przyimki miejsca (1)

Używając przyimków miejsca, uważaj na dwie rzeczy:

  • Czy Twoje zdanie odpowiada na pytanie Wo …? (informacja o miejscu) czy na pytanie Wohin …? (informacja o kierunku).
  • Czy przyimek łączy się z biernikiem czy z celownikiem.

Tutaj jeszcze raz zestawienie rodzajników w bierniku i celowniku:

  Biernik Celownik
Rodzaj męski:    
(der) den/einen dem/einem
Rodzaj żeński:    
(die) die/eine der/einer
Rodzaj nijaki:    
(das) das/ein dem/einem
Liczba mnoga:    
(die) die/ - den/ -

 

Przyimki zmienne (z celownikiem lub biernikiem)

Przyimki z celownikiem lub biernikiem nazywane są zmiennymi, ponieważ przypadek następującego po nich rzeczownika może być różny – czasem jest to celownik, a czasem biernik.

a) Informacja o miejscu: Wo …?

Przyimki zmienne in / an / unter / über / auf / vor / hinter / neben / zwischen + celownik

(das Zentrum:) Der Bahnhof ist im Zentrum. (im = in + dem)
(die Universität:) Die Oper ist neben der Universität.

b) Informacja o kierunku: Wohin …?

Przyimki zmienne in / an / unter / über / auf / vor / hinter / neben / zwischen + biernik

(die Goethestraße:) Ihr geht in die Goethestraße.
(der Marktplatz:) Ihr geht über den Marktplatz.

 

Przyimki ze stałym przypadkiem

Wszystkie inne przyimki lub wyrażenia przyimkowe mają stały przypadek, co oznacza, że zawsze łączą się z jednym przypadkiem, najczęściej z celownikiem lub biernikiem. Z tymi przyimkami także np. celownik może odpowiadać na pytanie Wohin …?. Tutaj kilka przykładów:

a) zu + celownik

(der Bahnhof:) Ihr geht zum Bahnhof. (zum = zu dem)
(die Touristeninformation:) Ihr geht zur Touristeninformation. (zur = zu der)
(das Schloss:) Ihr geht zum Schloss. (zum = zu dem)
(die Parkplätze:) Ihr geht zu den Parkplätzen.

Jeśli chcesz dokładnie zaznaczyć koniec jakiegoś odcinka, używasz bis zu:
Ihr geht geradeaus bis zum Bahnhof. Dann geht ihr links in die Hauptstraße.

b) an + celownik + vorbei

(der Supermarkt:) Ihr geht am Supermarkt vorbei. (am = an + dem)
(die Sprachschule:) Ihr geht an der Sprachschule vorbei.
(das Theater:) Ihr geht am Theater vorbei. (am = an + dem)
(die Hochhäuser:) Ihr geht an den Hochhäusern vorbei.

c) durch + biernik

(der Park:) Ihr geht durch den Park.
(die Fußgängerzone:) Ihr geht durch die Fußgängerzone.
(das Tor:) Ihr geht durch das Tor.
(die Straßen): Ihr geht durch die Straßen.