Celownik

Entschuldigung, wo kann ich einen Kaffee trinken? – In der Cafeteria.

Und wo ist die Cafeteria? – Die Cafeteria ist in der dritten Etage.

Deutschkurse | Nicos Weg | A1_E09_L3_S4_Foto1
null DW

Celownik

Znasz już dwa przypadki, w których może stać rzeczownik: mianownik (Nominativ) i biernik (Akkusativ). Trzecim przypadkiem jest celownik (Dativ). Tutaj końcówki rodzajników bardzo się zmieniają.

  Celownik
Rodzaj męski  
(der Flur) dem Flur
  einem Flur
Rodzaj żeński  
(die Cafeteria) der Cafeteria
  einer Cafeteria
Rodzaj nijaki  
(das Büro) dem Büro
  einem Büro
Liczba mnoga  
(die Konferenzräume) den Konferenzräumen*
  Konferenzräumen*

 

* W celowniku zmienia się nie tylko rodzajnik. Większość rzeczowników otrzymuje również w liczbie mnogiej dodatkową końcówkę -n. Wyjątki: rzeczowniki kończące się w liczbie mnogiej na -n lub -s nie otrzymują dodatkowego -n.