Max i Nico spieszą się, żeby zdążyć donieść Lisie teczkę z dokumentami aplikacyjnymi. Ale jak znaleźć Lisę w ogromnym budynku, w którym odbywają się rozmowy kwalifikacyjne? Wyścig z czasem trwa. Czy uda im się dotrzeć na czas?

Orientacja w budynku

Tutaj nauczysz się:

  • nazywania różnych części budynku
  • opisywania, gdzie się coś znajduje