na peryferiach miasta

pewnego dnia

na razie

sich über etwas freuen
freut, freute, hat gefreut

cieszyć się z czegoś

super, ekstra

nervös
nervöser, am nervösesten

nerwowy, nerwowo

normal
normaler, am normalsten

normalny, normalnie

nawet

tak jak

sympathisch
sympathischer, am sympathischsten

sympatyczny, sympatycznie

weg|gehen
geht weg, ging weg, ist weggegangen

odchodzić, wyprowadzać się