Odmiana przymiotnika

Powtórka: Odmiana przymiotnika

Przymiotnik może stać bezpośrednio przed rzeczownikiem, który opisuje. Wówczas jego końcówka się zmienia, by dopasować się do rzeczownika. Taką zmianę nazywamy odmianą (deklinacją) przymiotnika. Rozróżniamy trzy różne deklinacje, zależnie od tego, jaki rodzajnik stoi przed rzeczownikiem: rodzajnik nieokreślony, rodzajnik określony lub brak rodzajnika.

 

Powtórka: Deklinacja przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

W mianowniku oraz bierniku przymiotnik przyjmuje końcówki rodzajnika określonego:  

Mianownik  
der Garten: ein großer Garten
die Familie: eine große Familie
das Haus: ein großes Haus
die Geschäfte: große Geschäfte

 

W bierniku rodzajnik męski ulega zmianie, tym samym zmienia się także końcówka przymiotnika. Pozostałe formy nie zmieniają się.

Biernik  
den Garten: einen großen Garten
die Familie: eine große Familie
das Haus: ein großes Haus
die Geschäfte: große Geschäfte

 

Wyjątki

  • Przymiotniki kończące się na -el lub -er przeważnie tracą e przed końcówką przymiotnika:
    teuer: Wir hatten ein teures Auto.
  • Nieliczne przymiotniki (super, extra oraz niektóre przymiotniki określające kolory) nie odmieniają się:
    super: Das war ein super Essen.