Odmiana przymiotnika (2)

Przymiotnik może znajdować się bezpośrednio przed opisywanym rzeczownikiem. Zmienia się wtedy jego końcówka, dopasowując się do rzeczownika. Zmianę tę nazywamy odmianą przymiotnika. Rozróżniamy trzy różne odmiany przymiotnika. To, jaką deklinację stosujemy, zależy od rodzajnika znajdującego się przed rzeczownikiem. Czy jest on nieokreślony, określony czy może nie ma żadnego rodzajnika?

 

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

Inge rozmawia z Nikiem, który jest ubrany w niemodną koszulę i sweter.
null DW

Inge schenkt Nico ein gestreiftes Hemd. – Nico findet das gestreifte Hemd nicht so schön.

Jeśli przed rzeczownikiem znajduje się rodzajnik nieokreślony, rodzajnik ten przejmuje (w mianowniku i bierniku) końcówkę rodzajnika określonego.

Jeśli jednak przed rzeczownikiem znajduje się rodzajnik określony, przymiotnik otrzymuje tylko końcówkę -e lub -en.

 

Rodzaj męski: 
der schicke Pullover (mianownik)
den schicken Pullover (biernik)
Rodzaj żeński:
die schicke Hose (mianownik i biernik)
Rodzaj nijaki:
das schicke Hemd (mianownik i biernik)
Liczba mnoga:
die schicken Schuhe (mianownik i biernik)


Przymiotniki opisujące rzeczowniki rodzaju męskiego otrzymują w bierniku końcówkę -en.
Przymiotniki opisujące rzeczowniki w liczbie mnogiej również otrzymują końcówkę -en.

 

Odmiana przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym lub zaimkiem przeczącym kein, keine, kein

Dla rzeczowników z zaimkiem dzierżawczym (np. mein, dein, sein) lub zaimkiem przeczącym (kein) obowiązuje:

  • liczbie pojedynczej przymiotnik odmienia się tak jak rodzajnik nieokreślony.
  • liczbie mnogiej przymiotnik odmienia się ta, jak rodzajnik określony.

 

Rodzaj męski:
kein schicker Pullover (mianownik)
keinen schicken Pullover (biernik)
Rodzaj żeński:
keine schicke Hose (mianownik i biernik)
Rodzaj nijaki:
kein schickes Hemd (mianownik i biernik)
Liczba mnoga:
keine schicken Schuhe (mianownik i biernik)

 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

der bestimmte Artikel: Rodzajniki der, die, das są rodzajnikami określonymi.

der unbestimmte Artikel: Rodzajniki ein, eine są rodzajnikami nieokreślonymi.